Ota rauhassa yhteyttä minuun, vaikka tuntuisikin, ettei sinulla olisi juuri nyt resursseja  hoitoon. Koska olet sivustollani, niin todennäköisesti  sille on jokin ohjaus, tai merkityksensä. Jos myös sinusta itsestäsi tuntuu tältä, niin luota tähän tunteeseen. Kuuntele itseäsi. Mikäli tunnet vielä, että voin auttaa sinua, niin ota yhteyttä. Löydämme varmasti luontevan tavan edetä, tai vaihtoehtoisesti tulee esille jokin muu vaihtoehto  Tämäkin kuuluu oleellisena osana Pranic healingiin .


Yksittäisillä hoidoilla on merkityksensä puhdistuksena, hoitona ja ne saavat aikaan myös liikkeen, joka vie seuraavalle askeleelle. Toisaalta jonkinlainen rytmi, toisto on tarpeen prosesseille.  Hoidoissa, joissa paneudutaan yksilöityihin ongelmiin ja sairauksiin, niissä hoitoja on tarpeen tehdä säännöllisesti, joten tuolloin mietimme miten se toteutetaan sinulle sopivalla tavalla.

Alla ohjeelliset korvaushinnat hoidoille. Teen toistaiseksi vielä harjoitushoitoja

Peruspuhdistus

15 - 20 minuuttia


15€ 

Peruspuhdistus, chakrapuhdistus & energisointi

25 - 35 minuuttia


25€

Laajempi chakrojen kartoitus, puhdistukset, energisoinnit. 

40 - 55 min

      

35€ - 45€ 

Hoito tiettyyn yksilöityyn ongelmaan. Hoitoprotokollan mukaisesti

30 - 55min


30€ - 45€

Laaja hoito määriteltyyn ongelmaan. Hoitoprotokollan mukaisesti

50 - 90 min


40€ - 70€


Toistuvat hoidot, hoitosarjat selkeästi edullisemmin

Yksittäisissä hoidoissakin on tulossa mahdollisuus tarjota reilu vastaantulo muutaman hoidon jälkeen 

Kysy näistä mahdollisuuksista

Ennen hoitoa ja hoidon jälkeen

Hoitaja valmistautuu hoitoon ennen varsinaista hoitotapahtumaa. Yhteys hoidettavaan syntyy jo tuossa vaiheessa. Myös hoidettavalle on olemassa ohjeita hoitoon valmistautumiseen. 

Yksilöidyissä, kehollisen tai menttaalisen ongelman hoidoissa hyödynnetään PhProcolls arkistoja ja etsitään sieltä tutkittuja, hyväksi havaittuja hoitomalleja. Pranic healing on niin monipuolinen hoitomuoto, että on hyvä hyödyntää näitä sinne kertyneitä tietoja. Toki hoidon aikana on hyvä olla intuitiivinen ja luottaa havaintoihin, sekä toteuttaa hoitoa myös niiden ohjaamana.

Hoitaja tekee tarvitaessa muistiinpanoja ja merkintöjä havainnoistaan  hoidon aikana.

Kaukohoidossa hoitaja ilmaisee hoidettavalle hoitotapahtuman päättymisen viestillä, tai muulla sovitulla tavalla. Hoidettavan on hyvä pysyä siinä levollisesa tilassa, jossa hän on ollut ja malttaa isoja mielenliikkeitä. Eneregiahoito jatkaa hoidettavassa omaa prosessiaan. Hoidettava voi antaa palautetta hoidosta sovitulla tavalla sitten kun hän on siihen valmis. Myös minä hoitajana kerron tarvittaessa hoidosta ja havinnoistani .